Företag

Uppdrag hälsa erbjuder företag hälsoföreläsningar, kurser samt kost- och livsstilscoachning för att förebygga risken för ohälsa samt optimera till en hälsosammare organisation.