Tjänster

Uppdrag hälsa erbjuder främst företag och individer inom näringslivet hälsoföreläsningar samt kost- och livsstilscoachning för att förebygga risken för ohälsa samt optimera till en hälsosammare organisation.