Större konsultation

Vid konsultation och kostrådgivning är det alltid bra att komplettera anamnes (sjukdomshistoria) och hälsoenkäter med tester och analyser. Det är för att få en så bred information som möjligt och därmed kunna rekommendera lämpligaste kost-, träning- och livstillsupplägg.

Ohälsa kommer oftast smygande och slår till med full kraft utan förvarning. Genom att analysera dina blodvärden får du möjlighet att i tid få insikt i hur din kropp mår. Du får följande information om din kropp;

 • Metabola status
 • Risk för att utveckla typ 2-diabetes
 • Risk för hjärt-kärlsjukdomar
 • Hormonella obalanser
 • Dolda inflammationer
 • Vitamin- och mineralnivåer

Vi kommer inte nöja oss med att bara analysera och konstatera. Syftet är att med hjälp av kost- och livsstilsrådgivning från den senaste vetenskapliga forskningen och beprövad erfarenhet, korrigera dina avvikande värden. Allt i syfte till att lindra, optimera och förebygga risken för ohälsa. Vi ska fokusera på det friska för att undvika det sjuka.

Pris: 2400 kr

I priset ingår;

 • Att fylla i en hälsoenkät (för att få en så bred information som möjligt)
 • Förberedelse där jag går igenom hälsoenkäten samt de testresultat du eventuellt skickat in innan
 • 2 timmar konsultation per telefon eller videomöte
 • Skrifliga rekommendationer om lämpligt kost-, tränings och livsstilsupplägg anpassad för dina behov
 • 30 minuter uppföljning

Större konsultation