Metabolt syndrom

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. I grunden handlar det om störningar i glukosomsättningen. Vad som räknas som metabolt syndrom och inte är emmellertid något godtyckligt. Men den vanligaste definitionen säger att minst 3 av följande 5 kriterier ska förekomma:

 1. Midjemått: > 102 cm (män) / > 88 cm (kvinnor)
 2. HDL: < 1,0 (män) eller < 1,3 (kvinnor)
 3. Triglyserider: > 1,7
 4. Fasteblodsocker: >= 6,1
 5. Blodtryck: > 130/85 eller blodtryckmedinicering

Metabolt syndrom utgår egentligeninte från någon svart-vit gränsdragning utan snarare ett syndrom som ses mer eller mindre hos alla i Västvärlden. Kopplat till metabolt syndrom är ett antal fenommen, symtom eller diagnoser:

 • Åderförkalkning
 • Insulinresistens
 • Övervikt
 • Diabetes typ 2
 • Diabetes typ 3 (demens)
 • Högt blodsocker
 • Högt blodtryck
 • Rubbade blodfetter
 • Förstorad prostata
 • PCOS – ploycystiskt ovariesyndrom
 • Fettlever
 • Cancer