Omega-3

Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den tredje sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-3-fettsyra (w3-fettsyra eller (n-3)-fettsyra). Det är i synnerhet 3 omega-3-fettsyror som är av betydelse: alfalinolensyra, EPA (eikosapentaensyra) och DHA (docosahexaensyra).

• Alfalinolensyra finns bl.a. i linfröolja, hampaolja, rapsolja, sojaolja och valnötter och mörkgröna grönsaker.
• EPA och DHA finns företrädesvis i fet fisk, som lax, öring, makrill, sardiner, krill och sill, samt i fiskleverolja.
• De senaste årens forskning om hjärt-kärlsjukdomar har visat att omega-3-fettsyror skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, förbättrar hormon- och enzymfunktionerna samt spelar en viktig roll för ett friskt tillstånd i hjärna och nerver.
• Det finns 2 näringsämnen i fiskolja (utvinns ur kroppsfettet hos fisken) som man har funnit har en väsentlig betydelse för hälsan. Den ena är EPA (eikosapentaensyra), som i människan kan produceras från linolensyra. EPA är nödvändig för produktionen av prostaglandin-3-familjen, tromboxan-3-familjen samt mindre aktiva leukotriener. Av nästan lika stor betydelse, men inte tillnärmelsevis så noga kartlagd genom forskning, är DHA (dokosa¬hexa¬ensyra). Denna bildas från EPA genom inverkan av enzymet delta-4-desaturas. DHA är en huvudkomponent i hjärna och näthinna och spelar en viktig roll vid transmissionen av nervsignaler.

I vår moderna, raffinerade mat saknas oftast omega-3-fettsyror om vi inte äter lax, sardiner, makrill eller sill flera ggr i veckan, samt minskar intaget av snabbmat och skräpmat. Det bästa och mest effektiva sättet att få i sig dessa fettsyror är i annat fall via kosttillskott. Det optimala EPA-tillskottet innehåller också DHA. Denna fettsyra gör att EPA verkar mer effektivt.

Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson (via Kurera.se)

Själv optimerar jag Omega-3 genom att äta fet fisk och kosttillskotet ArcticMed Omega-3 Premium, helt enkelt för att den är den effektivaste produkten jag hittat.