Privatpersoner

Uppdrag hälsa erbjuder privatpersoner kost- och livsstilsrådgivning via PIL-mottagningen samt onlinekurser  via Paleo-Instititutets Institute Online.

Syftet är att med hjälp av kost-, motion och livsstilsrådgivning baserat på den senaste vetenskapliga forskningen och beprövad erfarenhet, hjälpa dig till ett friskare liv. Allt i syfte till att lindra, optimera och förebygga risken för ohälsa. Vi ska fokusera på det friska för att undvika det sjuka.