Program för individer

1. Health?
2. Optimization?
3. Weight loss?
Vare sig du vill uppnå en bättre hälsa, optimera dig för arbetslivet eller kroppsligt, eller helt enkelt gå ner i vikt så är mitt program på 8, 12 eller 16 veckor något för dig
Beroende på ditt syfte / målriktning så får du en individanpassad plan med mätbara mål, kostrådgivning, förslag på utvalda kosttillskott, genomgång av blodprover, förslag på motion och  träning samt regelbunden uppföljning
Vi coachar dig agilt, dvs delar upp målen i mindre uppnåbara delar, och följer upp med grafer och diagram, allt för att du skall känna dig trygg och att vi snabbt kan korrigera ifall vi inte följer planen
För pris och förslag på upplägg vänligen kontakta mig på richard@uppdraghalsa.se