Synbiotic

Ett svenskt bakterie- och fibertillskott för tarmfloran och immunförsvaret. Bygger på 15 års kliniska studier.