Tjänster

Uppdrag hälsa erbjuder främst företag och individer inom näringslivet coachning, optimering, idrottsnutrition, föreläsningar samt kost- och livsstilscoachning för att förebygga risken för ohälsa samt optimera till en hälsosammare organisation
Vill du veta mer vänligen kontakta mig på richard@uppdraghalsa.se