Din hälsa är mitt uppdrag

Uppdrag hälsa jobbar med hälsa, kost och livsstil genom att informera, inspirera och coacha till ett hälsosammare liv. Syftet är att med hjälp av kost- och livsstilsrådgivning, föreläsningar och kurser baserat på den senaste vetenskapliga forskningen och beprövad erfarenhet, hjälpa dig till ett friskare liv. Allt i syfte till att lindra, optimera och förebygga risken för ohälsa. Vi ska fokusera på det friska för att undvika det sjuka.

Uppdrag hälsa jobbar tillsammans med PIL-mottagningen:

PIL-mottagningen är en sammanslutning av fristående yrkesutövare inom hälsobranschen som är utbildade av Paleo Institute. Samtliga anslutna yrkesutövare arbetar utifrån gemensam värdegrund, arbetsmetodik och evolutions- och funktionsmedicinska principer.

Vad är Paleo, Evolutions- och Funktionsmedicin?

Paleo är en hälsofilosofi som utgår från kost, träning och livsstil som vi människor är genetiskt anpassade till. Evolutionsmedicin är ett vetenskapligt betraktelsesätt på hälsa och ohälsa som utgår från en Paleolivsstil. Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till ohälsa.

Vad erbjuder Uppdrag hälsa?

Uppdrag hälsa erbjuder kostrådgivning, hälsotester, föreläsningar och kurser för privatpersoner, gym, föreningar och företag. Vill du veta mer, tveka inte att hör av dig till mig!

Richard Gustafsson

Uppdrag hälsa