Hälsa & optimering

Uppdrag hälsa jobbar med hälsa, optimering och idrottsnutrition genom att informera, inspirera och coacha till ett hälsosammare liv
Syftet är att med hjälp av kost- och livsstilsrådgivning och föreläsningar baserat på den senaste vetenskapliga forskningen och beprövad erfarenhet förebygga risken för ohälsa, och optimera för hälsa
Vi ska fokusera på det friska för att undvika det sjuka!
Uppdrag hälsa erbjuder hälsocoachning, hälsotester och föreläsningar för företag, gym, föreningar och privatpersoner