Gentest [OLD]

DNA Health gentest från Nordic Labratories är utformat för att optimera välbefinnande och hälsa genom att anpassa livsstils- och dietval och vid behov använda kosttillskott som är skräddarsydda för att kompensera för ett särskilt näringsunderskott baserat på specifika genvarianter

DNA Health gentest hjälper att fastställa den optimala näring som krävs för god hälsa, livslängd och sjukdomsriskreducering. Diet är en nyckelfaktor för att bestämma genomisk stabilitet eftersom den påverkar alla relevanta vägar: exponering för dietcancer, biotransformation, DNA-reparation och syntes, och apoptos. De nuvarande rekommenderade kosttillskotten för vitaminer och mineraler baseras till stor del på förebyggandet av bristsjukdomar. Eftersom livsstilssjukdomar delvis orsakas av DNA-skador är det dock anledning att vi bör fokusera vår uppmärksamhet på att definiera optimala krav på viktiga mineraler och vitaminer för att förhindra genomisk instabilitet

Testet (DNA Health) beställs genom mig och betalas direkt till Nordic Labratories

Pris för testet: 225 EURO (frakt tillkommer)

För beställning, vänligen fyll i formuläret nedan, så återkommer jag inom en arbetsdag