Gentest [OLD]

DNA Health gentest från Nordic Labratories är utformat för att optimera välbefinnande och hälsa genom att anpassa livsstils- och dietval och vid behov använda kosttillskott som är skräddarsydda för att kompensera för ett särskilt näringsunderskott baserat på specifika genvarianter
DNA Health gentest hjälper att fastställa den optimala näring som krävs för god hälsa, livslängd och sjukdomsriskreducering. Diet är en nyckelfaktor för att bestämma genomisk stabilitet eftersom den påverkar alla relevanta vägar: exponering för dietcancer, biotransformation, DNA-reparation och syntes, och apoptos. De nuvarande rekommenderade kosttillskotten för vitaminer och mineraler baseras till stor del på förebyggandet av bristsjukdomar. Eftersom livsstilssjukdomar delvis orsakas av DNA-skador är det dock anledning att vi bör fokusera vår uppmärksamhet på att definiera optimala krav på viktiga mineraler och vitaminer för att förhindra genomisk instabilitet
Testet (DNA Health) beställs genom mig och betalas direkt till Nordic Labratories
Pris för testet: 225 EURO (frakt tillkommer)
För beställning, vänligen fyll i formuläret nedan, så återkommer jag inom en arbetsdag

    Vad vill du beställa för tester från Nordic Laboratories? (obligatorisk)
    SIBO á 220 EUROCSAPx2 á 370 EUROIPA á 185 EUROIGG 184 á 295 EURODNA Health á 225 EURO