Hälsotester

Ohälsa kommer oftast smygande och slår till med full kraft utan förvarning. Genom att analysera dina blodvärden får du möjlighet att i tid få insikt i hur din kropp mår. Du får det svart på vitt;

  • Din kropps metabola status
  • Risk för att utveckla typ 2-diabetes
  • Risk för hjärt-kärlsjukdomar
  • Hormonella obalanser
  • Dolda inflammationer
  • Vitamin- och mineralnivåer

Vi ska inte nöja oss med att bara analysera och konstatera. Syftet är att med hjälp av kost- och livsstilsrådgivning från den senaste vetenskapliga forskningen och beprövad erfarenhet, korrigera dina avvikande värden. Allt i syfte till att lindra, optimera och förebygga risken för ohälsa. Vi ska fokusera på det friska för att undvika det sjuka.

Vet du inte vilka tester som är rätt för dig? Boka en kortare rådgivning per telefon á 30 min.

Pris: 600 kr

I priset ingår;

  • Att fylla i en hälsoenkät (för att bättre kunna rekommendera rätt tester för Dig)
  • 30 min genomgång av olika tester och Din hälsoenkät
  • Rekommendation om lämpliga tester för Dig samt ev förslag på kostrådgivning

Vad är ditt behov?