Bakterieöverväxt i tunntarmen [OLD]

SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, definieras som “ett ökat antal baktierier, eller en förändring av förekommande baktierier, i tunntarmen”
Bakterier förekommer längst hela mag-tarmkanalen, men är rikligast förekommen i tjocktarmen
I tunntarmen anges en normal förekomst till mindre än 10 000 baktreier per ml vätska, medan i tjocktarmen härbärgerar minst 1 000 000 000 bakterier i samma mängd vätska
Olika bakteriestammar härbärgerar i olika delar av tarmen. Den lilla mängd bakterier som normalt finns i tunntarmen har till uppgift att
  1. Skydda från patogena mikroorganismer
  2. Befrämja absorbtion av näringsämnen
  3. Producera själva näringsämnen som vitamin K, B-vitaminer och korta, mättade fettsyror
  4. Reglerar tarmmotoriken
SIBO är en vanlig orsak till bland annat IBS, läckande tarm och nedsatt näringsupptag samt kan orsaka eller förvärra befintlig(a)
  • Födoämnesintoleranser
  • Kroniska inflammationer
  • Trötthet, huvudverk, hudutslag, humörsväningar, astma och ledbesvär
SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, undersöks med ett utandningstest som mäter vätgas och metangas som produceras av bakterierna i dina tarmar
Du gör tio olika utandningstester under loppet av tre timmar. Testerna och instruktioner skickas hem till dig efter beställning. Du kan ta provet hemma hos dig och skickar sedan in det för labbanalys med DHL i ett adresserat kuvert som medföljer testkittet
Testet (SIBO)beställs av mig och betalas av dig direkt till Nordic Laboratories
Pris för testet: 220 EURO (frakt tillkommer)
För beställning, vänligen fyll i formuläret nedan, så återkommer jag inom en arbetsdag